Organizator

Patronat merytoryczny

Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012

Miasto:Warszawa
Adres:Aleje Jerozolimskie 202
Miejsce:Centrum konferencyjne PIAP
Termin:17.05.2012
Cena:1199,00 zł netto (1474,77 zł brutto) - opłata standardowa / uczestnik


II ogólnopolskie forum menedżerów i kadry zarządzającej w ochronie zdrowia

17 maja 2012 r., Centrum konferencyjne PIAP w Warszawie

Jak w nowych warunkach prawnych zarządzać placówką medyczną w 2012 r.?

 

 • 20 ekspertów ochrony zdrowia, w tym z Ministerstwa Zdrowia
 • 10 prelekcji w 2 ścieżkach tematycznych: Zarządzanie i finanse oraz Administracja i IT
 • eksperckie stoliki dyskusyjne
 • indywidualne konsultacje z ekspertami i prawnikami
 • patronat honorowy: STOMOZ, OSNSS, Pracodawców Medycyny Prywatnej  

 

Konferencję kierujemy do:

forum to spotkanie przedstawicieli branży medycznej z całego kraju, tj.: prezesów, właścicieli, dyrektorów i kierowników placówek medycznych publicznych i niepublicznych, dyrektorów zrządzających, finansowych, administracji i IT, przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji państwowych i liderów ochrony zdrowia.

 

Cel konferencji:

impulsem do zorganizowania konferencji były realne trudności, z którymi borykają się zarządzający placówkami medycznymi od początku 2012 r. – w pierwszych miesiącach funkcjonowania wielu nowych przepisów w ochronie zdrowia. Część regulacji (często kontrowersyjnych) już weszła w życie, pozostałe zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku, w tym nowelizacja ustawy o działalności leczniczej.

Celem konferencji jest omówienie zasad zarządzania placówką medyczną w obliczu zmian realiów prawnych. Na forum obecnych będzie 20 wybitnych ekspertów oraz liderów branży, a także prawników, którzy rozwieją wątpliwości uczestników i podpowiedzą, jak dostosować prowadzenie placówki do wymogów obowiązującego w ochronie zdrowia prawa.

Uczestnicy konferencji będą mogli indywidualnie skonsultować z ekspertami interpretację i stosowanie nowych, niejednokrotnie trudnych i niespójnych, przepisów.

 

Nowoczesna formuła konferencji:

podczas konferencji uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z nowatorskich i różnorodnych form zdobywania wiedzy, dzięki którym przyswajanie wiadomości odbywa się w najbardziej efektywny sposób.

 • Panel dyskusyjny

Eksperci, w tym doświadczeni menedżerowie ochrony zdrowia będą dyskutować na temat: Kontrowersje i trudności w zarządzaniu podmiotami leczniczymi po roku obowiązywania ustawy o działalności leczniczej i wyzwania, które w związku z nowelizacją ustawy czekają menedżerów ochrony zdrowia przed 1 lipca 2012 r.

Uczestnicy panelu:

Renata Maria Jażdż-Zaleska - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych

Anna Rulkiewicz - prezes zarządu LUX MED Sp. z o.o., prezes zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej

Małgorzata Zaława-Dąbrowska - dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz, menedżer ochrony zdrowia, laureat konkursu  Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2011 w kategorii Menedżer w Ochronie Zdrowia - SPZOZ

Piotr Warczyński - dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia

Adam Rozwadowski -prezes zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED

Jarosław Rosłon - dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, prezes Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego

Sławomir Jagieła - menedżer ochrony zdrowia, wyróżniony w Sukcesie Roku w Ochronie Zdrowia 2011 w kategorii Menedżer w Ochronie Zdrowia NZOZ

Moderator: Piotr Karniej - dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych

 

 • 10 prelekcji w 2 ścieżkach tematycznych: Zarządzanie i finanse oraz Administracja i IT

Dzięki takiemu podziałowi w trakcie jednej konferencji uczestnicy mogą zdobyć wiedzę zarówno z zarządzania i finansów, jak i administracji i IT w palcówkach medycznych. Uczestnicy sami wybierają tematy, które najbardziej ich interesują, przez co samodzielnie dopasowują program Forum do własnych potrzeb.

Prelekcje poprowadzą m.in.:

Piotr Warczyński - dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia

Robert Mołdach - ekspert ochrony zdrowia, dyrektor zarządzając Pracodawców Medycyny Prywatnej

Jerzy Gryglewicz - lider Projektu MBA w ochronie zdrowia Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie

Ryszard Olszanowski - przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Medycyna Polska

 

 • 2 godziny konsultacji z ekspertami przy eksperckich stolikach dyskusyjnych

Specjalne sesje doradztwa przy eksperckich stolikach dyskusyjnych umożliwią uczestnikom bezpośredni kontakt z ekspertem. Podczas indywidualnych rozmów z ekspertami uczestnik w kameralnej atmosferze może skonsultować swój problematyczny przypadek, zadać ekspertowi pytania i od razu uzyskać odpowiedzi, a także wysłuchać opinii na dany temat i poznać doświadczenia innych menedżerów. Ta forma umożliwia najefektywniejsze skorzystanie ze specjalistycznej wiedzy zaproszonych ekspertów.

Uczestnicy konferencji będą mogli indywidualnie skonsultować z ekspertami interpretację i stosowanie nowych, niejednokrotnie trudnych i niespójnych, przepisów z zakresu:

Tematy, na które uczestnicy mogą dyskutować z ekspertem i innymi menedżerami przy stolikach tematycznych:

 1. Dostosowanie dokumentów formalno-prawnych w podmiocie leczniczym do 1 lipca 2012 r.?
 2. Nowe umowy ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych i dochodzenie roszczeń przez pacjentów
 3. Dochodzenie roszczeń za nadwykonania oraz najczęściej  kontrolowane obszary przez NFZ i wojewódzkie oddziały CZP
 4. Wdrożenie i prowadzenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej
 5. Jak skutecznie chronić dane medyczne
 6. Środki unijne i fundusze norweskie na inwestycje w ochronie zdrowia

Już teraz, zobacz film z poprzedniej edycji Forum!

Niezbędnik Kadry Zarządzającej ZOZ 2012 – w prezencie dla uczestników!

Każdy uczestnik konferencji otrzyma Niezbędnik Kadry Zarządzającej ZOZ 2012 – publikację zawierającą omówienie najważniejszych kwestii prawnych i organizacyjnych, z którymi zmierzą się menedżerowie w 2012 r.

Atrakcyjny i wartościowy prezent o wartości 79 zł brutto.


Wybitni eksperci do Twojej dyspozycji!  

Wybitni znawcy tematyki zarządzania w ochronie zdrowia, liderzy i najlepsi menedżerowie zdrowia, zebrani po to, by osobiście doradzić Ci i pomóc.

Możesz liczyć nie tylko na ich wiedzę, a co za tym idzie, gwarancję 100% zgodności z prawem proponowanych przez nich rozwiązań. Zaproszeni eksperci to również ludzie otwarci, życzliwi i doświadczeni w prowadzeniu wykładów, warsztatów oraz konsultacji.

AGENDA

17 maja 2012, Centrum konferencyjne PIAP w Warszawie

 

9.00—9.30 Rejestracja uczestników

9.30—10.00 Wykład otwierający: Ustawa o działalności leczniczej w praktyce — jakie zmiany formalno-prawne należy wdrożyć w podmiocie leczniczym do 1 lipca 2012 r.

Piotr Warczyński - dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia

10.00—10.45 Panel dyskusyjny: Kontrowersje i trudności w zarządzaniu podmiotami leczniczymi po roku obowiązywania ustawy o działalności leczniczej i wyzwania, które w związku nowelizacją ustawy czekają menedżerów ochrony zdrowia przed 1 lipca 2012 r.

Renata Maria Jażdż-Zaleska - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych

Anna Rulkiewicz - prezes zarządu LUX MED Sp. z o.o., prezes zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej

Małgorzata Zaława-Dąbrowska - dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz, menedżer ochrony zdrowia, laureat konkursu  Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2011 w kategorii Menedżer w Ochronie Zdrowia - SPZOZ

Piotr Warczyński - dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia

Adam Rozwadowski -prezes Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED

Jarosław Rosłon - dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Sławomir Jagieła - menedżer ochrony zdrowia, wyróżniony w Sukcesie Roku w Ochronie Zdrowia 2011 w kategorii Menedżer w Ochronie Zdrowia NZOZ

Moderator: Piotr Karniej - dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych

10:45 - 11:15 Prelekcja: Efektywne narzędzia rachunkowości zarządczej receptą na zdrowe finanse jednostek ochrony zdrowia

Bogdan Michałek - prezes Zarządu BMM Sp. z o.o.

Wojciech Wikiera - konsultant ds. systemów Finansowo-Księgowych i Controllingu w firmie BMM Sp. z o.o.

11.15—11.30 Przerwa na kawę

11.30—14.00 Ścieżki tematyczne

ZARZĄDZANIE I FINANSE ADMINISTRACJA I IT

11.30-12.00

Ustawa refundacyjna - nowa organizacja polityki lekowej w podmiocie leczniczym

Jerzy Gryglewicz - lider Projektu MBA w ochronie zdrowia Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie

12.00-12.30

Zasady współpracy podmiotu leczniczego z partnerem kapitałowym

Robert Mołdach - ekspert ochrony zdrowia, dyrektor zarządzając Pracodawców Medycyny Prywatnej

12.30-13.00

Czy inwestycja w jakość się opłaci - projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia

 Piotr Warczyński - dyrektor Departamentu   Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia

13.00-13.30

Zasady ubezpieczenia podmiotów leczniczych – odpowiedzialność dotycząca zdarzeń medycznych   w świetle nowych regulacji

Dorota M.  Fal - doradca zarządu, ekspert ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

13.30-13.50

Platforma informacji medycznych - zarządzanie w oparciu o fakty

Marek Labon - dyrektor ds. lecznictwa szpitala im. Brudzińskiego w Gdyni, ekspert projektu "Platforma Informacji Medycznych"

Piotr Szynkiewicz - inicjator projektu "Platforma Informacji Medycznych"

11.30-12.00

System informacji w ochronie zdrowia - na co zwrócić uwagę informatyzując placówkę

Paweł Piecuch - ekspert w zakresie implementacji rozwiązań technologicznych w ochronie zdrowia

12.00-12.30

Jak opracować dobrą specyfikację istotnych warunków zamówienia dla systemu informatycznego?

Ryszard Olszanowski - przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Medycyna Polska

12.30-13.00

Outsourcing usług medycznych i pozamedycznych — czy się opłaca?

Piotr Karniej - dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych

13.00-13.30

Serwisowanie sprzętu medycznego i konstrukcja umów zakupowych - jak się zabezpieczyć przed nieuczciwymi praktykami?

Andrzej Wójcik - radca prawny

13.30-13.50

Co jest elektroniczną dokumentacją medyczną?

Krzysztof Nyczaj - ekspert, w latach 2001–2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

 

14.00—15.00 Lunch

15.00—17.00 Eksperckie stoliki dyskusyjne — przy nich uzyskasz odpowiedź na nurtujące Cię pytania:

 • Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w placówce
 • Ochrona danych medycznych w placówce opieki medycznej
 • Ubezpieczenie podmiotów leczniczych i odszkodowania dla pacjentów od stycznia 2012
 • Organizacja podmiotu leczniczego w okresie przejściowym do 1 lipca 2012 r. — dostosowanie w zakresie nazwy, rejestru, regulaminu organizacyjnego
 • Jak dochodzić roszczeń za nadwykonania i dobrze przygotować się do kontroli podmiotu leczniczego z NFZ i wojewódzkich oddziałów CZP?
 • Skąd pozyskać środki na zakup sprzętu i wsparcie projektów inwestycyjnych w placówce - fundusze unijne i norweskie?
 • Zagadnienie pomocy publicznej a proces przekształceń podmiotów leczniczych
 • Aukcje elektroniczne - obniżenie kosztów

Eksperci:

Paweł Piecuch - ekspert w zakresie implementacji rozwiązań technologicznych w ochronie zdrowia

Krzysztof Nyczaj - ekspert, w latach 2001–2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Michał Waszkiewicz - prawnik, legislator, b. radca Ministra Zdrowia, obecnie dyrektor ds. organizacyjno-prawnych w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych

Paulina Wójcik-Lulka - radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Wójcik - Lulka

Zdzisława Bruch - Główny Specjalista w Biurze Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych w Centrali TU INTER Polska S.A

Andrzej Twardowski - Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych w Centrali TU INTER Polska S.A.

Ryszard Kreft - Prezes Zarządu AMT Partner Sp. z o.o.

Patryk Kropidłowski - ekspert AMT Partner Sp. z o.o.

Małgorzata Kuczyńska - specjalista ds. pomocy publicznej COPMER Fornalczyk i wspólnicy Sp.j.

Maciejem Fornalczyk - COPMER Fornalczyk i wspólnicy Sp.j.

Jerzy Dobrzyński - Medipment.pl

Grzegorz Trzpis - Medipment.pl

17.00 Zakończenie forum

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych i merytorycznych w konferencji.

 

Jeżeli chciałabyś, aby w trakcie Forum poruszyć temat, który Cię szczególnie interesuje prześlij go na adres serwiszoz@wip.pl

Już teraz, zobacz film z poprzedniej edycji Forum!

Renata Maria Jażdż-ZaleskaRenata Maria Jażdż-Zaleska
ekspert w zakresie przekształceń w ochronie zdrowia, była prezes zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku, pomysłodawczyni, inicjatorka i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych, konsultant merytoryczny „Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ”.

Jerzy GryglewiczJerzy Gryglewicz
absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, studiów podyplomowych z zarządzania jednostkami ochrony zdrowia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikacji kontrolerskiej Najwyższej Izby Kontroli. Obecnie Lider Projektu MBA w ochronie zdrowia Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie.

Piotr KarniejPiotr Karniej
dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, wykładowca akademicki, zajmujący się zarządzaniem strategicznym oraz procesami przekształceń w podmiotach leczniczych, oceną organizacji medycznych i badaniami w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia.

Michał WaszkiewiczMichał Waszkiewicz
prawnik, legislator, b. radca Ministra Zdrowia, obecnie dyrektor ds. organizacyjno-prawnych w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych, ekspert „Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ”.

Paweł PiecuchPaweł Piecuch
Ekspert w zakresie implementacji rozwiązań technologicznych w ochronie zdrowia. Zajmuje się nadzorowaniem i konsultacjami związanymi z procesem informatyzacji placówek medycznych, wyborem technologii oraz strategiami wdrożeniowymi. Związany wcześniej m.in. z NZOZ Klinika Okulus Sp. z o. o. jako menedżer ds. technologii oraz z wielospecjalistycznym NZOZ Szpital Pod Bukami jako dyrektor ds. strategii rozwoju. Zaangażowany w działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Od 2010 r. współpracuje z redakcją „Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ”. Dyrektor sektora ochrony zdrowia w firmie Alterkom Sp.z o. o

Robert MołdachRobert Mołdach
uzyskał tytuł magistra inżyniera na wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej, doktora nauk technicznych w IPPT PAN oraz nominację MPE w American College of Medical Practice Executives. Jest specjalistą z zakresu matematyki stosowanej. Ma ponad 25 lat doświadczenia w rozwoju biznesu, zarządzaniu i doradztwie gospodarczym. Swoją aktywność koncentruje na kształtowaniu optymalnych regulacji ochrony zdrowia i rozwoju przedsiębiorstw medycznych. Jest ekspertem Pracodawców RP, dyrektorem zarządzającym Pracodawców Medycyny Prywatnej, współautorem i wykładowcą programu MBA w ochronie zdrowia w Uczelni Łazarskiego oraz doradzą gospodarczym w założonej przez siebie firmie eFabrica. Pełni także funkcje członka rad nadzorczych w spółkach sektora prywatnej opieki zdrowotnej. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dorosłych dzieci, pilot samolotowy, delegat Aeroklubu Polskiego.

Paulina Wójcik-LulkaPaulina Wójcik-Lulka
radca prawny, specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego, medycznego i zamówień publicznych. Świadczy obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Koszalinie i Poznaniu. Prowadzi cykl wykładów z prawa gospodarczego dla księgowych. Posiada wpis na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. www.kancelarialulka.pl

Ryszard OlszanowskiRyszard Olszanowski
od 1981 roku w ochronie zdrowia na stanowiskach kierowniczych. W latach 1991 – 2001 Prezes Centrum Edukacji i Doradztwa Służby Zdrowia. Wykładowca z zakresu polityki zdrowotnej i ekonomiki zdrowia. Autor wielu publikacji i projektów doradczych z tego zakresu. Konsultant i doradca komisji sejmowych i Ministerstwa Zdrowia w zakresie rozwiązań prawnych i organizacyjnych w ochronie zdrowia. Współtwórca ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i innych aktów prawnych, Członek założyciel Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej „STOMOZ” i jego pierwszy Sekretarz Generalny. Od 1998 r. do chwili obecnej-Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Medycyna Polska”. Od 2001 r. do chwili obecnej Wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej.

Adam RozwadowskiAdam Rozwadowski
Prezes Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED. W 2011 r. dwukrotnie nagrodzony -Wyróżnienie Konferderatka 2011 przyznane przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, które jest „symbolem przedsiębiorczości, kompetencji, energii, a także zdrowego rozsądku oraz troski o nową, lepszą jakość życia gospodarczego” -„Portret Polskiej Medycyny” w kategorii Menedżer Rynku Zdrowia dla Prezesa Zarządu Adama Rozwadowskiego przyznany przez Grupę PTWP SA, organizatora VII Forum Rynku Zdrowia w 2011 r.

Andrzej WójcikAndrzej Wójcik
magister prawa, dydaktyk - wykładowca Akademii Morskiej (dawnej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni) z zakresu prawa gospodarczego, radca prawny - członek OIRP Gdańsk, założyciel Kancelarii Radców Prawnych zrzeszającej 14 stałych współpracowników, zarządza trzema oddziałami Kancelarii (Warszawa, Gdańsk, Gdynia), koordynator ds. szkoleń specjalistycznych, w tym szkoleń z zakresu Prawa medycznego w ramach doradczej Grupy Promesa (www.grupapromesa.pl) oraz Meddgroup. W roku 2011 r. przeszkolił przedstawicieli i pracowników kilkuset instytucji prywatnych i publicznych związanych z branżą medyczną (w tym związanych z tzw. segmentem wyrobów medycznych). Od ponad 12 lat związany z branżą prawniczą. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług prawniczych

Piotr WarczyńskiPiotr Warczyński
Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, wiceprzewodniczący Rady Akredytacyjnej Ministra Zdrowia. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Szkoły Głównej Handlowej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Obrony Narodowej. Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i WSHiP im. Łazarskiego. Inicjator i współtwórca kilkunastu nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji (2004 r.), projektu nowej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (2007 r.), pakietu ustaw zdrowotnych zawetowanych przez prezydenta w 2008 r., „planu B” oraz projektu ustawy o działalności leczniczej.

Dorota Maria FalDorota Maria Fal
lekarz i ekonomista. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz studiów MBA, sygnowanych przez Fachhochschule Aachen, University of Limerick, Groupe ESC. Początkowe doświadczenia zawodowe zdobywała jako lekarza klinicysta, a następnie na rynku farmaceutycznym. Od 1997 r. aktywnie związana z rynkiem ubezpieczeniowym, początkowo w firmie AIG Amplico Life i AIG PTE, potem w spółkach grupy Generali. Zajmowała się zarządzaniem produktami, ryzykiem ubezpieczeniowym, obsługą klienta i strukturami sprzedażowymi w Otwartych Funduszach Emerytalnych, ubezpieczeniach osobowych, oraz w ubezpieczeniach zdrowotnych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną zdrowia, jej reformą oraz rozwojem ubezpieczeń zdrowotnych. Niezależny ekspert rynku, autorka licznych artykułów i publikacji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych. Doradca zarządu PIU do spraw ubezpieczeń zdrowotnych, współautorka tzw. projektu ubezpieczeń zdrowotnych.

Piotr SzynkiewiczPiotr Szynkiewicz
ekspert w dziedzinie pomiaru efektywności i praktycznego wykorzystania analiz porównawczych (benchmarkingu); autor publikacji i wykładów na temat usprawniania systemów zarządzania; inicjator projektu „Platforma Informacji Medycznych” (PIM), w ramach którego oferowana jest metodyka „Medmetriq – Zarządzanie szpitalem w oparciu o fakty”.(Udział szpitali w projekcie badawczym PIM jest bezpłatny.)

Marek Labon
dyrektor ds. lecznictwa szpitala im. Brudzińskiego w Gdyni, Wizytator Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Członek Rady Naukowej Szpitali przy Marszałku Województwa Pomorskiego, autor szeregu publikacji oraz wykładowca na wielu kursach i studiach podyplomowych, ekspert projektu „Platforma Informacji Medycznych” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Prometriq Akademię Zarządzania w Sopocie.

Ryszard Kreft
Prezes Zarządu AMT Partner Sp. z o.o. Od 1998 roku jako doradca aktywnie uczestniczy w procesie zmian gospodarczych zachodzących w Polsce. Autor skutecznych projektów restrukturyzacji m.in. w branży ochrony zdrowia. W latach 2003-2006 menadżer wdrażający programy restrukturyzacji w podmiotach medycznych. Inicjator i autor wielu projektów inwestycyjnych dla jednostek samorządowych, instytucji oraz podmiotów gospodarczych, które uzyskały dofinansowanie z funduszy unijnych i pomocowych.

Wojciech WikieraWojciech Wikiera
konsultant ds. systemów Finansowo-Księgowych i Controllingu w firmie BMM Sp. z o.o. Wykształcenie kierunkowe informatyczno-ekonomiczne. Zainteresowania: finanse, controlling, rachunkowość zarządcza, narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami. Od 1996 roku pracuje w branży IT. Od 2006 roku reprezentuje firmę BMM Sp. z o.o. Aktywnie uczestniczy w projektach informatycznych obejmujących tworzenie i wdrażanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie w szpitalach i przedsiębiorstwach południowej, wschodniej i centralnej Polski. Posiada certyfikat SPMP i IPMA z zakresu zarzadzania projektami.

Jarosław RosłonJarosław Rosłon
dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, prezes Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego, przewodniczący Komisji ds. Narodowego Funduszu Zdrowia i Samorządów Terytorialnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Wcześniej prezes niepublicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Warszawie - współzałożyciel, asystent oddziału kardiologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie, następnie zastępca ds. lecznictwa, członek zarządu Federacji Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej Mazowsza. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej oraz MBA.

Sławomir JagiełaSławomir Jagieła
menedżer ochrony zdrowia i branży medycznej, wyróżniony w Sukcesie Roku w Ochronie Zdrowia 2011 w kategorii Menedżer w Ochronie Zdrowia NZOZ. Od początku kariery zawodowej związany z ochroną zdrowia. Wysokiej klasy ekspert w dziedzinie zarządzania zakładami ochrony zdrowia, przekształcania zakładów opieki zdrowotnej, benchamrkingu placówek medycznych, podnoszenia wartości i rozwój marki, ubezpieczeń zdrowotnych. Przeprowadził najszybsze w Polsce i jednego z pierwszych na Mazowszu przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego.Kluczowe kompetencje i osiągnięcia w obszarze rozwoju i przekształceń w spółkach z branży medycznej:przeprowadzanie komercjalizacji szpitali i przekształcenie z SP ZOZ w Sp. z o.o.,przeprowadzanie – likwidacji SP ZOZ i zarządzanie Spółkami z branży ochrony zdrowia,opracowanie i wdrażanie planów ekonomiczno – finansowych, restrukturyzacyjnych, naprawczych spółek z branży ochrony zdrowia. Nagrody i wyróżnienia:2011 – Menedżer Roku 2011 w Ochronie Zdrowia – wyróżnienie w kategorii N ZOZ, 2011 – Honorowa Odznaka Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” – nagroda za przekształcenie i racjonalizm.

Anna RulkiewiczAnna Rulkiewicz
absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (równoległe studia na Uniwersytecie w Hamburgu), studiów podyplomowych w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim oraz cyklu szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu (w tym 3-letnich studiów menedżerskich) w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA „Marketing Strategies for Executive Advancement” (LIMRA Executive Development Group). Ukończyła również wiele kursów z zakresu zarządzania, sprzedaży, finansów, marketingu oraz bankowości. Z LUX MED związana jest od 2002 r., gdzie początkowo pełniła funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. W 2007 r. została mianowana Prezesem Zarządu LUX MED Sp. z o.o., a następnie także Prezesem Zarządu innych spółek Grupy. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Krzysztof NyczajKrzysztof Nyczaj
Związany z systemem ochrony zdrowia od 1998 roku. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 do 2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Kierował kilkoma ważnymi dla polskiego systemu opieki zdrowotnej projektami informatycznymi: "Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej", "Platforma udostępniania on-line usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej - e-RZOZ" oraz "System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej". Współautor wielu aktów prawnych dotyczących zarządzania informacją w ochronie zdrowia, w tym projektu ustawy o informacji w ochronie zdrowia oraz dokumentów strategicznych, w tym Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Obecnie pracuje w Głównym Urzędzie Statystycznym jako konsultant w Gabinecie Prezesa. Ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska , Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa. Członek Rady Ekspertów Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Kierował zespołem ds. e-zdrowia w ramach projektu "e-Podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego" (projekt realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku . Aktualnie sprawuje funkcję eksperta w ramach projektu "Portrety Szpitali - Mapy Możliwości" realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Publikuje m.in. w Wiadomościach Statystycznych, Służbie Zdrowia, Menedżerze Zdrowia, Rynku Zdrowia, IT w Administracji, Przeglądzie Organizacji, Lekarzu Kontraktowym. Autor ksiazki "Elektroniczna dokumentacja medyczna" która ukazała się nakładem Wydawnictwa Wiedza i Prakyka. Hobby: Historia II wojny światowej, snowboard.

Bogdan Michałek Bogdan Michałek
Prezes Zarządu BMM Sp. z o.o. Wykształcenie kierunkowe Informatyka. Zainteresowania: controlling, rachunkowość zarządcza, informatyczne narzędzia wspomagające analizę kosztów i efektywności, systemy organizacyjne, benchmarking i zarządzanie projektami. Od 1995 roku zarządza firmą BMM. Trzy lata później w 1998 rozpoczyna przygodę z rachunkiem kosztów oraz controllingiem w szpitalach i przedsiębiorstwach. Wynikiem tych zainteresowań jest wdrożenie przez BMM Sp. z o.o. oprogramowania wspomagającego zarządzanie w ponad 100 szpitalach oraz przedsiębiorstwach południowej i wschodniej Polski. Kieruje pracami zespołu tworzącego i wdrażającego narzędzia informatyczne do analiz ekonomicznych szpitali oraz controllingu w przedsiębiorstwach. Opracowywał, a także koordynował projekty szkoleniowe z tematyki controllingu i rachunkowości zarządczej. W ramach tych przedsięwzięć firma BMM przeszkoliła ponad 1000 osób z zakresu controllingu, rachunkowości zarządczej oraz zarządzania projektami.

 Małgorzata Zaława-Dąbrowska Małgorzata Zaława-Dąbrowska
lekarz z dwudziestopięcioletnim stażem, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, posiadająca specjalizację II stopnia z pediatrii i alergologii, stale podnosząca swoje kompetencje na różnego rodzaju szkoleniach i kursach oraz studiach podyplomowych. Od 2005 r Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, jednego z największych ZOZów m. st. Warszawy. Absolwentka kilku studiów podyplomowych z zarządzania, w trakcie MBA. Posiada certyfikaty uczestnictwa szeregu kursów oraz konferencji naukowych., stale podnosząc kwalifikacje zawodowe. Jest znakomitym lekarzem, który stał się menedżerem, odznaczonym w 2011 r. nagrodą Menedżer Roku 2011 w Ochronie Zdrowia w kategorii zdrowie publiczne.

Zdzisława Bruch
Główny Specjalista w Biurze Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych w Centrali TU INTER Polska S.A. 15 lat doświadczenia zawodowego związanego m.in. z ubezpieczeniami majątkowymi, OC i życiowymi w PZU S.A. Przez 7 lat zajmowała się tworzeniem produktów ubezpieczeniowych w TU Feniks. Od 15 lat zajmuje się tworzeniem i obsługą ubezpieczeń OC dla przedsiębiorstw oraz dla branży medycznej w TU INTER Polska S.A.

Andrzej Twardowski
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych w Centrali TU INTER Polska S.A. W latach 2001-2003 zajmował się ubezpieczeniami OC dla dużych podmiotów gospodarczych w TU Gerling Polska. Od 2007r. zajmuje się tworzeniem specjalistycznych produktów ubezpieczeniowych oraz kompleksowych pakietów ochrony dla branży medycznej m.in. w zakresie OC, ochrony prawnej.

Miasto:Warszawa
Adres:Aleje Jerozolimskie 202
Miejsce:Centrum konferencyjne PIAP
Termin:17.05.2012
Mapa:

W ramach opłaty otrzymasz:

 • udział w konferencji,
 • materiały konferencyjne,
 • udział we wszystkich imprezach towarzyszących,
 • serwisy kawowe,
 • lunch,
 • certyfikat udziału w konferencji.
UWAGA CENA BEZ VAT! Zapłać mniej za udział w konferencji

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

 

Niezbędnik Kadry Zarządzającej ZOZ 2012 – w prezencie!

Każdy uczestnik konferencji otrzyma "Niezbędnik Kadry Zarządzającej ZOZ 2012" – publikację zawierającą omówienie najważniejszych kwestii prawnych i organizacyjnych, z którymi zmierzą się menedżerowie w 2012 r.

Atrakcyjny i wartościowy prezent o wartości 79 zł brutto!

 

Spotkanie z autorami książki „Elektroniczna dokumentacja medyczna”

Podczas konferencji będziesz mieć również możliwość spotkania z autorami książki „Elektroniczna dokumentacja medyczna” – Krzysztofem Nyczajem i Pawłem

Piecuchem, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania z zakresu wdrażania i prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w placówce.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma RABAT w wysokości 20 zł i bedzie miał możliwość zakupienia książki w promocyjnej cenie 49 zł!

 

 

 

Zarezerwuj sobie miejsce już dziś, a za udział w Forum zapłacisz o ponad 40% mniej!

Koszt udziału w konferencji wynosi:

 • Opłata standardowa / uczestnik - 1199,00 zł netto (1474,77 zł brutto)

UWAGA! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

 

Każdy uczestnik w cenie zgłoszenia otrzyma także publikację "Niezbędnik Kadrzy Zarządzającej ZOZ 2012" o wartości 79 zł brutto

Rabaty:

 • 5% z tytułu zgłoszenia się na konferencję każdej poleconej osoby (rabat otrzymuje osoba polecona i polecająca),
 • 5% z tytułu zgłoszenia na konferencję 2 i więcej osób z jednej firmy.

Cena obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, serwisy kawowe, lunch, certyfikat udziału w konferencji.

 

Zarejestruj się!

 

Nasi Partnerzy


Kancelaria Enel-med MedicalOnline Medipment
AMTPartner
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,
ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.